Marknadsföring planen för Apple iPod

Written by Sandra Parnevik on november 24th, 2011. Posted in Online marknadsföring

Produkt och produktens livscykel

Apple iPad är en innovativ produkt som gör det möjligt för användarna att anletes internet med lätthet. Det är tabellen dator som främst är utformad för användning i surfning, media konsumtion, gaming, lätta skapande av innehåll, och för många andra ändamål (www.apple.com, 2010). Apple iPad använder fingertoppar för indata i stället för de traditionella modeller som används för stylus.В nya iPad släpptes i April 2010 och det har medfört för att marknadsföra en ny anordning som kan rangordnas mellan smartphones och bärbara datorer.

SWOT-analys

SWOT-analys av Apple iPad är följande:

a) gemen gemen gemen gemen gemen styrkor

 1. i.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen det usesВ ny teknik som gäller mellan smartphones och bärbara datorer
 2. II.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen är super slim och har fantastisk behagar
 3. III.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen It isВ vikter ljus därav bekväma att bära runt på
 4. IV.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen det levereras med super multi-touch skärm
 5. v.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen HasВ super snabb Wi-Fi internetВ anslutning
 6. Vi.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen har hög kvalitet Smet som kan pågå upp till 10 timmar (BindApple, 2010)

b) gemen gemen gemen gemen gemen svagheter

 1. i.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen är det anser ganska dyrt
 2. II.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen har inte USB-portar vilket innebär att det är svårt att överföra data
 3. III.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen har nada kameran vilket innebär man kan inte se vänner whenВ skriver till dem (BindApple, 2010)
 4. IV.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen har inte multitasking eller bakgrund utförande och ingen virtuellt tangentbord

c) gemen gemen gemen gemen gemen möjlighet

 1. i.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen med framsteg inom teknik, människor väntar 3 G-versionen vilket innebär om det utvecklar denna version kommer att vara en bestämd hit i marknaden.

d) gemen gemen gemen gemen hot

 1. i.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen framtid prissättningsstrategi kan definiera konkurrenskraften i telefonen på marknaden (BindApple, 2010)
 2. II.В gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen gemen är i samma rad som iPhone, det kanske competeВ withВ andra Mac-produkter i framtiden inklusive iPhone

Mål

Följande är de fastställda målen i denna marknad plan:

 1. Nå mer än 5 miljoner potentiella kunder inom en period av 12 månader
 2. Öka antalet användare av ipad med 50 procent inom 12 månader
 3. Öka försäljningen med mer än 60% under de första tolv månaderna
 4. Skapa ett distributionsnät med mer än 500 000 återförsäljare inom 12 månader

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar utgör basen för utformningen av en marknadsföringsstrategi. Marknadsundersökningar data ger grunderna för att fatta beslut om att inleda produkten på marknaden eller inte (Peter och Olson, 1996). Tanke på den nuvarande trenden i marknaden konsumenterna blir lockade till nya framväxande teknik. Människor blir lockas till begreppet anslutna rörlighet och därmed det skulle vara fördelaktigt för de flesta människor att köpa iPad eftersom de kan vara uppkopplad medan mobil. Eftersom iPad levereras med Wi-Fi-tekniken blir det föredras av de flesta människor eftersom det håller sedan ansluten till internet i hemmet, skolan eller på sin arbetsplats.

Yttre miljö en) gemen gemen gemen gemen gemen politiska och juridiska faktorer

Regeringen är det största stödet tillväxt av teknisk informationssektorn. Förverkliga sin potential, har regeringen vidtagit åtgärder för att säkerställa att människor har tillgång till enheter att underlätta integrationen av informationsteknologi i deras liv. Det finns inte stränga regeringen regler styr denna industri.

b) gemen gemen gemen gemen gemen ekonomiska faktorer

Informationsteknik är en av de snabbast växande näringarna. Industrin posterna miljarder dollar i försäljning turnover.В med ökning mobila genomslag även i utvecklingsländerna, nya och smarta mobiltelefoner som har ett inslag av teknik konvertering är efterfrågad.

c) gemen gemen gemen gemen gemen sociala faktorer

Ny information teknik enheter har blivit en ny kulturell funktion i våra life.В människor har utvecklat en kultur för rörlighet medan vistas ansluten och nya tekniska enheter liksom iPad sannolikt blir inte bara en social funktion utan ett socialt behov samt.

d) gemen gemen gemen gemen teknik faktorer

Teknik spelar en central roll i våra liv. Människor blir mer och mer beroende av modern teknik framför allt internet. Konkurrensen på marknaden är dessutom baserad enbart på nivån på teknik som tillämpas av ett företag. Detta innebär att produkter som sannolikt kommer att konkurrera med annan grundval av den teknik som de har i teknikområden information och iPad är en av de produkter som kombinerar en mängd tekniker i en enhet

Kundprofil

Nya uppgifter teknik prylar som iPhone, iPod, iPads och andra sannolikt kommer att användas av den unga generationen. Denna generation görs om teknik och de vilja experimentera någon ny enhet som kommer i deras väg. Denna marknadsplan kommer därför inriktas på ungdomar från under 35 års ålder. Detta segment är benägna att använda ny teknik enheter jämfört med den äldre generationen. De har stor del av sin inkomst till förfogande och därmed de är i stånd att ge nya enheter (Peter och Olson, 1996).

Senaste artiklarna

Uncomplicated garcinia cambogia supplement Systems – Updated

Skriven av postluserr26 | Publicerad Business Products & Services | 0 visningar

It is also preferable to choose garcinia cambogia Dr Oz supplements that won’t consist of additives and fillers for the most powerful ends in rapid whilst.  For this reason it is advisable to use a single dose of Hca 30 to one hour before meals.  http://www.amazon.com/Potency-Garcinia-Cambogia-Extract-Nutrizap/dp/B00E3GCN2A Based off recent surveys, Garcinia can be used across [...]

Deciding on an online Advertising and marketing Firm

Skriven av postluserr26 | Publicerad Advertising & Marketing | 0 visningar

Locating an Internet marketing organization can be quite a problem in the current market. We were hoping to find a strong that specific in the western world coastline place, to benefit from localised marketing strategies. Our lookup assisted us determine probably the most important components to pay attention to inside our web marketing advertising campaign. [...]

Barcode & Labels

Skriven av postluserr26 | Publicerad Personal Product & Services | 0 visningar

Coated barkod, semi-gloss and smooth the top of the label and ribbon printing thereof. This tag does not derivative depression. Thermal transfer printing is the method of label printing Coated, Wax Ribbon during printing, the surface is smooth kullanılır.Yazıcılarda to obtain high-quality printing. There are varieties of glossy or semi-gloss paper-based as well as for [...]

Low Rates On Texas Auto Insurance

Skriven av postluserr26 | Publicerad Business Products & Services | 0 visningar

 The rationale for applying reciprocity to compare auto insurance minimum levels along with other terms of liability insurance just isn’t necessarily applicable when it comes to no-fault insurance. Whenever a person is susceptible to the tort law of your particular system it makes sense to use to that person the law associated with insurance. A plaintiff inside [...]

Why Boiler Hire Contingency Planning in the Catering Industry Is Vital

Skriven av postluserr26 | Publicerad Business Products & Services | 2 visningar

If try and do each one of these things by ourselves, than we’re surely going to create a big mess.  So: Along along with your far more guidelines of your respective procedure and like a consequence rendering back in feasible technological know-how, your functioning service fees of heat tube central heating system system charge a [...]